International

ORIGEN

CONTROL I SELECCIÓ

L’experiència d’haver estat ramaders i productors de pinsos durant més de 50 anys és un fet diferencial que ens permet controlar els punts crítics de la cadena i seleccionar els porcs més adients en cada cas.

Apliquem els nostres coneixements en la cria i engreix per determinar la raça, l’alimentació i el maneig òptim dels animals. Així obtenim el tipus de carn que el nostre client desitja oferir als seus consumidors.

Només controlant l’origen podem garantir el millor producte final.

GRUP BAUCELLS ALIMENTACIÓ
Pol Ind Malloles – Carrer Molí del Llobet, 53
08500 Vic (Barcelona) – P.O.BOX 224
Tel +34 93 886 33 44 – Fax +34 93 889 10 48
e-mail: baucells@grupbaucells.com
www.grupbaucells.com
Baucells 2011 | avís legal